Семинар "ИОП и примери добре праксе у инклузији"

 22. децембра 2018. године, у нашој школи одржан је семинар под називом "ИОП и примери добре праксе у инклузији".
Овом квалитетном семинару присуствовао је велики број наставника наше школе.


О семинару

Каталошки број програма: 201
Аутори и реализатори: Биљана Веселиновић, наставник математике,физике и информатик, ОШ "Смех и суза", Алексинац; Јасмина Марковић, дипл.дефектолог - логопед, ОШ "Смех и суза", Алексинац ;
Област: деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању
Компетенција: компетенције за подршку развоју личности детета и ученика
Приоритетна област: Методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима...)
Општи циљеви: Унапређивање наставничких компетенција и компетенција васпитача у области рада са децом са сметњама у развоју одређивањем адекватних активности, метода и техника рада уз примену асистивне и ИК технологије у инклузивном одељењу и васпитној групи.
Специфични циљеви: Оспособљавање наставника и васпитача за рад са децом са сметњама у развоју у инклузивном одељењу и васпитној групи. Стицање вештина за одређивање адекватних активности, метода и техника рада у инклузивном одељењу и васпитној групи. Како и на који начин обезбедити додатну подршку у учењу ученику у инклузивном одељењу. Препознавања специфичних потреба детета и писање ИОП-а на основу примера из праксе. Упознавање наставника и васпитача са асистивном технологијом и њеном применом у образовно - васпитном процесу. Обезбеђивање инклузивног приступа у настави и васпитном раду применом информационо - комуникационе технологије.
Теме програма: Препознавање деце са сметњама у развоју; Обезбеђивање инклузивног приступа у ОВ процесу; Корак по корак до ИОП-а; Пример писања педагошког профила и ИОП-а - радионица; Прилагођавање нових наставних метода и техника за рад у инклузивној групи /одељењу

 

 

Архива чланака