Угледни час пројектне наставе из енглеског језика и туристичке групе предмета

У нашој школи одржана је презентација пројекта „Work and leisure“ чији су носиоци били ученици трећег разреда туристичких техничара. Пројекат се одвијао током осам часова на којима су ученици радили у групама. Они су прво извршили  избор задатака у оквиру задатих подтема пројекта (занимања у туризму, писање  CV, разговор за посао и туристичке манифестације), прикупљали податаке, сређивали и анализирали прикупљене податаке,  извршили избор начина презентовања, израдили презентације, извештавали, сумирали и извршили самоевалуацију  уз  развој критичког мишљења.

 Уводну реч на часу је дао професор туристичке групе предмета Игор Тришић који је нагласио значај струке и енглеског језика. Прва група је извела драмску активност пријаве за посао у туристичкој агенцији, друга група је презентовала  писање CV, трећа група је представила занимања у туризму, а четврта група је имала задатак да представи туристичке манифестације. Часу су присуствовали и наставници наше школе Драгана Љубојевић, Јелена Стојановић, Тања Хајду, Оливера Милер Здравковић, Гордана Стојановић, Биљана Гајић и Сенка Стоја.  Мотивација ученика је била на завидном нивоу током овог пројекта. Сви ученици су били ангажовани и веома посвећени раду. Тимски рад и добра сарадња која се постиже оваквим радом у групи, допринела је позитивној атмосфери и успешном презентовању резултата овог пројекта.

наставник енглеског језика
Венера Арсенов Бојовић

Архива чланака