„За чистије и зеленије школе у Војводини “

zacistijelogolgПокрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај, Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова и Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство у сарадњи са RECAN – фондом за рециклажу лименки и Покретом горана Војводине, упутила је  Јавни позив за учешће у реализацији програма „За чистије и зеленије школе у Војводини“ за школску 2019/2020. годину.  

Циљ је  подизање свести и личне одговорности за бригу о животној средини, као и подстицање активности које ће допринети неговању и очувању чистијег и зеленијег амбијента у предшколским установама, основним и средњим школама и локалним срединама. Овај Програм треба да допринесе да деца буду препозната као кључни чинилац промена и снага будућности у области животне средине и одживог развоја.

У оквиру овог пројекта наша школа ће одржати едукацију ученика и просветних радника – предавања стручњака у областима које подразумева Програм, одржати едукативне и креативне радионица, уређивати и озелењавати школски и ваншколски простор, компостирти и бавити се органском производњом.

Носиоци пројекта у овој школској години биће Гордана Стојановић, Снежана Манчев, Срђан Ђан и Јелена Стојановић.

 

Архива чланака