К О Н К У Р С за упис кандидата/полазника на програме доквалификације, преквалификације, специјалистичког образовања по образовним профилима за школску 2020/2021. годину

На основу овлашћења која произилазе из одредбе члана 126. Закона о основама система образовања и васпитања (Сл. гласник РС бр. 88/2017, 27/2018-др. закон, 10/2019 и 6/2020) у вези са одредбом члана 36. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању  (Сл. гласник РС бр. 55/2013, 101/2017, 27/2018-др. закон и 6/2020) на основу добијене сагласности Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице Нови Сад, број 128-611-11/2020-01 од 23.6.2020. године, расписује се

К О Н К У Р С

за упис кандидата/полазника на програме доквалификације, преквалификације, специјалистичког образовања по образовним профилима за школску 2020/2021. годину

БРОЈ ПОЛАЗНИКА ПО ОБРАЗОВНИМ ПРОФИЛИМА

 

за упис полазника за следеће профиле  –

У четворогодишњем трајању за доквалификацију

Редни

број

Образовни профил

Предвиђен број кандидата

1.

Туристичко-хотелијерски техничар

(Подручје рада – Трговина, угоститељство и туризам)

5

2.

Кулинарски техничар

(подручје рада – Трговина, угоститељство и туризам)

5

3.

Угоститељски техничар

(подручје рада – Трговина, угоститељство и туризам)

2

 

У трогодишњем трајању за преквалификацију

Редни

број

Образовни профил

Предвиђен број кандидата

1.

Кувар

(подручје рада – Трговина, угоститељство и туризам)

5

2.

Конобар

(подручје рада – Трговина, угоститељство и туризам)

5

3.

Цвећар/вртлар

(подручје рада – Пољопривреда, производња и прерада хране)

5

4.

Руковалац-механичар пољопривредне технике

(подручје рада – пољопривреда, производња и прерада хране)

5

 

У специјалистичком образовању

Редни

број

Образовни профил

Предвиђен број кандидата

1.

Кувар специјалиста

(подручје рада – Трговина, угоститељство и туризам)

2

2.

Конобар специјалиста

(подручје рада – трговина, угоститељство и туризам)

2

3.

Цвећар специјалиста

(Подручје рада – Пољопривреда, производња и прерада хране)

2

4.

Пољопривредни механизатор специјалиста

(подручје рада – пољопривреда, производња и прерада хране)

2

 

Упис се врши током целе школске 2020/2021. године у складу са одредбама Закона о средњем образовању и васпитању,  до попуне одобрених места.

Директор установе

Весна Павловић Кирилов

Архива чланака