katalogprofila1Средња стручна школа "Васа Пелагић" Ковин ове године уписује ученике за следеће образовне профиле:
- Туристичко-хотелијерски техничар (IV степен)
- Кувар (III степен)
- Трговац (III степен)
- Цвећар-вртлар (III степен)
- Руковалац-механичар пољопривредне технике (III степен)


Све детаље о образовним профилима и упису можете пронаћи у нашем Каталогу образовних профила