Запослени

  • Управа школе и администрација
  • Стручна служба
  • Наставно особље
  • Ваннаставно особље

 

Весна Павловић-Кирилов в.д. директора установе
Људмила Марков Секретар установе
Благица Крстић Шеф рачуноводства

 

Љубојевић Драгана Психолог
Стоја Сенка Библиотекар

 

Анђелковић Манић Драгана Физика 
Арсенов Бојовић Венера Енглески језик
Влашић Душан Пољопривредна група предмета
Вукашинов Петар Пољопривредна група предмета
Гајић Биљана Енглески језик
Добрић Јованка Социологија, Устав и права грађана
Држајић Игор Физичко васпитање
Ђан Срђан Пољопривредна група предмета
Зајц Сандра Физичко васпитање
Јокић Татјана Националне кухиње
Кебић Живан Пољопривредна група предмета
Којић Коста Пољопривредна група предмета
Копривица Славиша Економска група предмета
Кулезић Мијаило Услуживање
Лунц Драгана Енглески језик
Љубојевић Драгана Психологија
Манчев Снежана Пољопривредна група предмета
Милер Здравковић Оливера Математика
Насковић Мирослав Верска настава
Станисављев Марија Српски језик и књижевност
Павловић Кирилов Весна Пољопривредна група предмета
Пауновић Боја Хемија, Познавање робе
Петровић Жељка Куварство
Петровић Саша Рачунарство и информатика
Пивљаковић Ненад Куварство – практична настава
Покрајац Милица Француски језик
Радивојев Милан Услуживање
Рајић Иван Географија, Туристичка географија
Ратковић Весна Српски језик и књижевност
Секулић Марко Историја
Стевановић Мирјана Туристичко-угоститељска група предмета
Стојановић Гордана Пољопривредна група предмета
Стојановић Јелена Практична настава
Тришић Игор Туристичко-угоститељска група предмета
Ћулафић Синиша Рачунарство и информатика
Ускоковић Милица Ликовна култура, Историја уметности
Хајду Тања Економска група предмета
Чолаковић Душан Услуживање са практичном наставом

 

Рајковић Катарина Помоћни наставник
Јовановић Давид Помоћни наставник
Чукулеску Слободан Помоћни наставник
Драгић Михајло Помоћни наставник
Пивљаковић Дарко Домар/мајстор одржавања
Марковић Ђорђе Домар/мајстор одржавања
Стојановић Сузана Хигијеничар
Рнић Аница Хигијеничар
Дивнић Мирјана Хигијеничар
Ђурић Андријана Хигијеничар
Филеп Силвија Хигијеничар
Пивљаковић Мирјана Хигијеничар
Недељковић Небојша Техничар инвестиционог и техничког одржавања
Пушоњић Дарко Руковалац пољопривредне механизације на школској економији
Филеп Роберт Руковалац пољопривредне механизације на школској економији 
Ваштаг Иван Магационер