Запослени

  • Управа школе и администрација
  • Стручна служба
  • Наставно особље
  • Ваннаставно особље

 

Ковач Весна вд директора школе
Црнобрња Вера Секретар школе
Тодоровић Гордана Шеф рачуноводства

 

Љубојевић Драгана Психолог
Лекић Секељ Драгана Библиотекар

 

Анђелковић Манић Драгана Физика 
Арсенов Бојовић Венера Енглески језик
Бабин Јелена Практична настава
Васић Симеон Верска настава
Влашић Душан Пољопривредна група предмета
Вукашинов Петар Пољопривредна група предмета
Гајић Биљана Енглески језик
Добрић Јованка Социологија, Устав и права грађана
Држајић Игор Физичко васпитање
Ђан Срђан Пољопривредна група предмета
Ђокић Александра Српски језик и књижевност
Зајц Сандра Физичко васпитање
Јокић Татјана Националне кухиње
Кебић Живан Пољопривредна група предмета
Којић Коста Пољопривредна група предмета
Кулезић Мијаило Услуживање
Лунц Драгана Енглески језик
Љубојевић Драгана Психологија
Марковић Милутин Географија
Милер Здравковић Оливера Математика
Станисављев Марија Српски језик и књижевност
Павловић Кирилов Весна Пољопривредна група предмета
Пауновић Боја Хемија, Познавање робе
Петровић Жељка Куварство
Петровић Саша Рачунарство и информатика
Пивљаковић Ненад Куварство – практична настава
Покрајац Милица Француски језик
Радивојев Милан Услуживање
Рајић Иван Географија, Туристичка географија
Ратковић Весна Српски језик и књижевност
Секулић Марко Историја
Стевановић Мирјана Туристичко-угоститељска група предмета
Стојановић Гордана Пољопривредна група предмета
Тришић Игор Туристичко-угоститељска група предмета
Ћулафић Синиша Рачунарство и информатика
Ускоковић Милица Ликовна култура, Историја уметности
Хајду Тања Економска група предмета
Чолаковић Душан Услуживање са практичном наставом

 

Чукулеску Слободан Помоћни наставник
Драгић Михајло Помоћни наставник
Пивљаковић Дарко Домар/мајстор одржавања
Марковић Ђорђе Домар/мајстор одржавања
Стојановић Сузана Хигијеничар
Рнић Аница Хигијеничар
Дивнић Мирјана Хигијеничар
Ђурић Андријана Хигијеничар
Филеп Силвија Хигијеничар
Пивљаковић Мирјана Хигијеничар
Маодуш Бојан Техничар инвестиционог и техничког одржавања
Пушоњић Дарко Руковалац пољопривредне механизације на школској економији
Филеп Роберт Руковалац пољопривредне механизације на школској економији 
Ваштаг Иван Магационер