Јавне набавке

План јавних набавки за 2023. годину

понедељак, 09. јануар 2023.

ЈНМВ бр.11/2020

петак, 29. мај 2020.

Јавна набавка мале вредности услуга – ђубрива, за потребе пољопривредне производње у вегетационој 2020/2021. години  

ЈНОП 1-ЗН/2020

субота, 09. мај 2020.

Опис предмета набавке: јавна набавka добара-интерактивних табли са пројектором  

ЈНМВ бр. 9/2020

четвртак, 30. април 2020.

Јавна набавка мале вредности услуга – жетва, односно услуге повезане са пољопривредном производњом...  

ЈНМВ бр. 7/2020

среда, 08. април 2020.

Јавна набавка добара – прикључних машина за пољопривредну производњу/ пољопривредних машина, за потребе пољопривредног газдинства Средње стручне школе „Васа  Пелагић“ у Ковину

ЈНМВ бр. 6/2020

петак, 28. фебруар 2020.

Јавна набавка мале вредности добара – горивa

ЈНМВ бр. 5/2020

петак, 28. фебруар 2020.

Јавна набавка мале вредности добара – хемијских средстава за заштиту биља, пестицида

ЈНМВ бр. 4/2020

среда, 19. фебруар 2020.

Јавна набавка мале вредности добара – добара-Електрична енергија

ЈНМВ бр. 2/2020

понедељак, 03. фебруар 2020.

Јавна набавка мале вредности добара – семе сунцокрета

ЈНМВ бр. 1/2020

понедељак, 03. фебруар 2020.

Јавна набавка мале вредности добара – семе кукуруза

ЈНМВ бр. 3/2020

четвртак, 30. јануар 2020.

Јавна набавка мале вредности услуга – организовање једнодневне екскурзије за ученике у школској 2019/2020. години

ЈНМВ бр. 23/2019

понедељак, 25. новембар 2019.

Јавна набавка мале вредности добара – организовање екскурзије за ученике у школској 2019/2020. години

ЈНМВ бр. 18/2019

понедељак, 09. септембар 2019.

Јавна набавка мале вредности добара – пшенице

ЈНМВ бр. 16/2019

понедељак, 17. јун 2019.

Јавна набавка мале вредности добара – ђубрива, за потребе пољопривредне производње у вегетационој 2019/2020. години...

ЈНМВ бр. 12/2019

петак, 19. април 2019.

Предмет јавне набавке: Јавна набавка мале вредности услуга – осигурање усева од временских непогода

ЈНМВ бр. 11/2019

петак, 19. април 2019.

Предмет јавне набавке: Јавна набавка мале вредности услуга – жетва, односно услуге повезане са пољопривредном производњом

ЈНМВ бр. 8/2019

понедељак, 25. фебруар 2019.

Предмет јавне набавке: Електрична енергија – закључење уговора о потпуном снабдевању

ЈНМВ бр. 7/2019

уторак, 19. фебруар 2019.

Предмет јавне набавке: Јавна набавка мале вредности добара – хемијских средстава за заштиту биља, пестицида

ЈНМВ бр. 6/2019

уторак, 19. фебруар 2019.

Предмет јавне набавке: Јавна набавка мале вредности добара – горивa

ЈНМВ бр. 3/2019

петак, 18. јануар 2019.

Предмет јавне набавке: Јавна набавка мале вредности добара – семе сунцокрета

ЈНМВ бр. 2/2019

петак, 18. јануар 2019.

Предмет јавне набавке: Јавна набавка мале вредности добара – семе кукуруза

ЈНМВ бр. 18/2018

петак, 24. август 2018.

Предмет јавне набавке: Јавна набавка мале вредности добара – пшенице

ЈНМВ бр. 14/2018

четвртак, 31. мај 2018.

Предмет јавне набавке: Јавна набавка мале вредности добара – ђубрива, за потребе пољопривредне производње у вегетационој 2018/2019. години...

ЈНМВ бр. 9/2018

петак, 27. април 2018.

Предмет јавне набавке: Јавна набавка мале вредности услуга – осигурање усева од временских непогода...

ЈНМВ бр. 10/2018

уторак, 17. април 2018.

Предмет јавне набавке мале вредности бр. 10/2018 су услуге - услуга жетве усева.

ЈНМВ бр. 8/2018

петак, 09. март 2018.

Одабир туристичке агенције за организацију и извођење студијског путовања ученика и наставика Средње стручне школе „Васа Пелагић“ у Ковину за 59 учесника путовања (55 плативих и 4 гратиса) у Врњачку Бању, у термину од 27. до 28. априла 2018. године...

ЈНМВ бр. 6/2018

уторак, 06. март 2018.

Опис предмета јавне набавке: Електрична енергија

ЈНМВ бр. 2/2018

понедељак, 05. март 2018.

Опис предмета јавне набавке: Јавна набавка мале вредности добара – семе кукуруза

ЈНМВ бр. 5/2018

понедељак, 05. март 2018.

Опис предмета јавне набавке:Јавна набавка мале вредности добара – горивa, сукцесивно почев од 1.4.2018. године до 31.3.2019. године

ЈНМВ бр. 1/2018

понедељак, 05. март 2018.

Опис предмета јавне набавке: Јавна набавка мале вредности добара – семе сунцокрета

ЈНМВ бр. 4/2018

понедељак, 05. март 2018.

Опис предмета јавне набавке: Јавна набавка мале вредности добара – хемијских средстава за заштиту биља, пестицида:

ЈНМВ бр. 16/2017

понедељак, 13. новембар 2017.

Опис предмета јавне набавке: трактор

План јавних набавки за 2017. годину

петак, 10. новембар 2017.

ЈНМВ бр. 9/2017

уторак, 13. јун 2017.

Опис предмета јавне набавке:минерално ђубриво: -НПК , комплексно ђубриво формулације 15:15:15+7SO3+Zn, Линцер или одговарајуће   ( паковано у врећама од по 25 килограма , на индустриjској палети), у количини од 22.500 килограма.

ЈНМВ бр. 8/2017

уторак, 09. мај 2017.

Опис предмета јавне набавке: УСЛУГА-ЖЕТВА усева са уситњавањем (тарупирањем) биљних остатака у 2017. години и то СУКЦЕСИВНО за потребе Средње стручне школе „Васа Пелагић“ у Ковину.

ЈНМВ бр. 7/2017

среда, 12. април 2017.

Опис предмета јавне набавке: осигурање усева, од пожара, града и грома, за потребе Средње стручне школе „Васа Пелагић“ Ковин

ЈНМВ бр. 4/2017

петак, 17. март 2017.

Опис предмета јавне набавке: Добра - набавка горива oд 01.04.2017 године до 31.03.2018. године то СУКЦЕСИВНО за потребе Средње стручне школе „Васа Пелагић“ у Ковину

ЈНМВ бр. 3/2017

понедељак, 27. фебруар 2017.

Опис предмета јавне набавке: средства за заштиту биља за потребе Пољопривредног газдинства, Средње стручне школе „Васа Пелагић“ у Ковину, са превозом и истоваром на школској економији...

ЈНМВ бр. 2/2017

петак, 24. фебруар 2017.

Опис предмета јавне набавке: Семе кукуруза потребнo за заснивање нове производње кукуруза у 2017 години.

ЈНМВ бр. 1/2017

петак, 24. фебруар 2017.

Опис предмета јавне набавке: Набавка семена сунцокрета за потребе школске економије Средње стручне школе „Васа Пелагић“ у Ковину, за заснивање производње сунцокрета у 2017. години

План јавних набавки за 2017. годину

четвртак, 19. јануар 2017.

Захтев за издавање наруџбенице

понедељак, 31. октобар 2016.

Врста и количина добара, односно врста и обим услуга: За организацију и извођење студијског путовања ученика IV разреда - екскурзије Златибор од 10. до 12. априла 2017. године

ЈНМВ бр. 13/2016

петак, 21. октобар 2016.

Опис предмета јавне набавке: Ограда - ограђивање парцеле на КП број 3. КО Ковин, Средње стручне школе „Васа Пелагић“ Ковин,на адреси Цара Лазара 261.

ЈН бр. 09/2016

понедељак, 27. јун 2016.

Опис предмета јавне набавке: Радови - Инвестиционо одржавање приступног пута и паркинга у оквиру Средње стручне школе „Васа Пелагић“ Ковин

ЈН бр. 08/2016

четвртак, 16. јун 2016.

Опис предмета јавне набавке: минерално ђубриво

ЈН бр. 06/2016

петак, 20. мај 2016.

Опис предмета јавне набавке: осигурање усева од пожара, града и грома, за потребе Средње стручне школе „Васа Пелагић“ Ковин...

ЈН бр. 07/2016

уторак, 17. мај 2016.

Опис предмета јавне набавке: УСЛУГА-ЖЕТВА усева са уситњавањем (тарупирањем) биљних остатака у 2016. години и то СУКЦЕСИВНО за потребе Средње стручне школе „Васа Пелагић“ у Ковину.

ЈНМВ бр. 04/2016

уторак, 08. март 2016.

Опис предмета јавне набавке: Добра - набавка горива oд 01.04.2016 године до 31.03.2017. године то СУКЦЕСИВНО за потребе Средње стручне школе „Васа Пелагић“ у Ковину.

ЈНМВ бр. 03/2016

уторак, 08. март 2016.

Опис предмета јавне набавке: Средства за заштиту биља за потребе Пољопривредног газдинства, Средње стручне школе „Васа Пелагић“ у Ковину.

ЈНМВ бр. 02/2016

среда, 03. фебруар 2016.

Опис предмета јавне набавке: Семе кукуруза за заснивање нове производње кукуруза у 2016 години.

ЈНМВ бр. 01/2016

уторак, 02. фебруар 2016.

Опис предмета јавне набавке: Семе сунцокрета ХИБРИД: НК НЕОМА произведен у 2015. години и заштићен инсектицидом или одговарајућe са следећим карактеристикама.

План јавних набавки за 2016.

петак, 22. јануар 2016.

ЈНМВ бр. 17/2015

среда, 23. септембар 2015.

Опис предмета јавне набавке: Семенска пшеница

ЈНМВ бр. 16/2015

среда, 09. септембар 2015.

Опис предмета јавне набавке: Минерално ђубриво

ЈНМВ бр. 15/2015

петак, 28. август 2015.

Опис предмета јавне набавке: ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ У ЗГРАДИ Средње стручне школе“Васа Пелагић“ у Ковину

ЈНМВ бр. 14/2015

петак, 28. август 2015.

Опис предмета јавне набавке: ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ФИСКУЛТУРНЕ САЛE–КРОВ И КРОВНА ВЕНТИЛАЦИЈА

ЈНМВ бр. 11/2015

петак, 28. август 2015.

Опис предмета јавне набавке: УСЛУГА-ЖЕТВА усева са уситњавањем (тарупирањем)  биљних остатака  у 2015 години  и то СУКЦЕСИВНО за потребе  ССШ „Васа Пелагић“ у Ковину

ЈНМВ бр. 10/2015

среда, 20. мај 2015.

Опис предмета јавне набавке: јавна набавка радови – грађевинско-занатски радови

ЈНМВ бр. 07/2015

петак, 08. мај 2015.

Опис предмета јавне набавке: осигурање усева, од пожара, града и грома, за потребе Средње стручне школе „Васа Пелагић“ Ковин

ЈНМВ бр. 06/2015

уторак, 24. март 2015.

НАБАВКА средства за заштиту биља за потребе школске економије Средње стручне школе „Васа Пелагић“ у Ковину, са превозом и истоваром на школској економији

ЈНМВ бр. 02/2015

петак, 20. март 2015.

Опис предмета јавне набавке: Семенског кукуруза – HIBRIDI „PIONEER“ третирани инсектицидom сонидом или одговарајућег квалитета са превозом и истоваром на школској економији и то: F38 -48 џакова, N01 - 51 џак

ЈНМВ бр. 01/2015

петак, 20. март 2015.

Опис предмета јавне набавке: Семе сунцокрета – HIBRID NEOMA третиран инсектицидом (9 сетвених јединица) или одговарајућег квалитета , са превозом и истоваром на школској економији

ЈНМВ бр. 05/2015

петак, 06. март 2015.

Опис предмета јавне набавке: Добра - набавка горива od 01.04.2015 године до 31.03.2016. године ...

ЈНМВ бр. 04/2015

четвртак, 12. фебруар 2015.

Опис предмета јавне набавке: Набавка средства за заштиту биља за потребе школске економије ССШ „Васа Пелагић“ у Ковину, са превозом и истоваром на школској економији, и то :свицх - 0,8 литар, плаво уље-8 литара, децис-1литар, секатор течни -2 литара, келвин- 38 литра, галисто-2 литара, пулсар-21 литар, фусиладе- 20 литара, тотални хебрицид - 200 литара

ЈНМВ бр.17/2014

понедељак, 15. децембар 2014.

Опис јавне набавке: набавка услуга екскурзија ученика II тт, II кк, II рмпт и II тх разреда

ЈНМВ бр. 15/2014

четвртак, 04. септембар 2014.

 Опис предмета јавне набавке: Семенска пшеница – АPAČ- 4.500 кг и FARINELLI -3000 kg или одговарајуће

ЈНМВ бр. 14/2014

среда, 03. септембар 2014.

Опис предмета јавне набавке: минерално ђубриво-НПК (15:15:15)-30000 кг. ( џакови од 25 кг) - ЛИНЦЕР или одговарајуће и УРЕА 21000 кг ( џакови од 25 кг) ЛИНЦЕР или одговарајуће

ЈНМВ бр. 13/2014

уторак, 24. јун 2014.

  Опис предмета јавне набавке: Добра-набавка горива до 31.03.2015. године то СУКЦЕСИВНО за потребе ССШ „Васа Пелагић“ Ковин

ЈНМВ бр. 12/2014

четвртак, 15. мај 2014.

Опис предмета јавне набавке: УСЛУГА - ЖЕТВА усева са уситњавањем (тарупирањем) биљних остатака  у 2014 години  и то СУКЦЕСИВНО за потребе  ССШ „Васа Пелагић“ Ковин

ЈНМВ бр. 11/2014

среда, 07. мај 2014.

Опис предмета јавне набавке: – санација пода у фискутурној сали

ЈНМВ бр. 10/2014

среда, 07. мај 2014.

Опис предмета јавне набавке: УСЛУГА - ОСИГУРАЊЕ УСЕВА, за потребе Средње стручне школе „Васа Пелагић“ Ковин

ЈНМВ бр. 05/2014

понедељак, 31. март 2014.

Опис предмета јавне набавке: Семе сунцокрета  – HIBRID NEOMA  (9 сетвених јединица)

ЈНМВ бр. 04/2014

среда, 05. март 2014.

Опис предмета јавне набавке:  средства за заштиту биља за потребе школске економије Средње стручне школе „Васа Пелагић“ у Ковину, са превозом и истоваром на школској економији

ЈНМВ бр. 08/2014

понедељак, 03. март 2014.

Опис предмета јавне набавке: Семе кукуруза  –HIBRIDI „PIONEER“ + INSEKTICID | F38  -49  џакова | N01 - 46 џакова

ЈНМВ бр. 02/2014

уторак, 11. фебруар 2014.

Кратак опис предмета набавке: Екскурзија за запослене

ЈНМВ бр. 03/2014

среда, 29. јануар 2014.

Опис предмета јавне набавке: Семе кукуруза –HIBRIDI „PIONEER““ | F38 (poncho 0,5) - 49 џакова | N01 (poncho 0,5)- 46 џакова

ЈНМВ бр. 09/2013

понедељак, 18. новембар 2013.

Кратак опис предмета набавке: Ученичка екскурзија првог разреда

ЈНМВ бр.07/2013

среда, 09. октобар 2013.

Кратак опис предмета набавке:  Ученичка екскурзија IV разреда

ЈНМВ бр.06/2013

среда, 11. септембар 2013.

Опис предмета јавне набавке: Семенска пшеница – Симонида 6.000 кг и Апач 4.600 кг