Опис предмета јавне набавке: УСЛУГА-ЖЕТВА усева са уситњавањем (тарупирањем) биљних остатака у 2016. години и то СУКЦЕСИВНО за потребе Средње стручне школе „Васа Пелагић“ у Ковину.

Тип документа Датум објаве
Конкурсна документација 17. мај 2016.
Позив за подношење понуда 17. мај 2016.