Опис предмета јавне набавке: УСЛУГА-ЖЕТВА усева са уситњавањем (тарупирањем) биљних остатака у 2017. години и то СУКЦЕСИВНО за потребе Средње стручне школе „Васа Пелагић“ у Ковину.

Тип документа Датум објаве
Одлука о додели уговора 09.05.2017.
Конкурсна документација 20.04.2017.
Позив за подношење понуда 20.04.2017.