Опис предмета јавне набавке: Јавна набавка мале вредности добара – семе сунцокрета:

„НК НЕОМА“ произведен у 2017. години, заштићен фунгицидом или одговарајуће (еквивалентно) у смислу члана 72. став 4. Закона о јавним набавкама:

  • хибрид из групе Clearfiled система (imidazolinone tolerant);
  • глава са великим бројем зрна средње тежине;
  • стабло средње висине, толерантно на полегање и одлично толерантно на ломљење;
  • добро толерантни према Phomopsis и белој трулежи главе Sklerotinia;
  • добро толерантни према Phomopsis стабла и белој трулежи корена;
  • релативно отпоран на сушу;
  • отпоран на доминантне расе воловода у Србији (А-Е расе).

У количини 5 сетвених јединица са по 150 000 зрна

 

Тип документа Датум објаве
Одлука о додели уговора 05.03.2018.
Конкурсна документација 24.01.2018.
Позив за подношење понуда 24.01.2018.