Опис предмета јавне набавке: УСЛУГА-ЖЕТВА усева са уситњавањем (тарупирањем)  биљних остатака  у 2015 години  и то СУКЦЕСИВНО за потребе  ССШ „Васа Пелагић“ у Ковину

Тип документа Датум објаве
Oбавештење о закљученом уговору
28. август 2015.
Конкурсна документација 26. мај 2015.
Позив 26. мај 2015.