1. Врста добра: Електрична енергија – закључење уговора о потпуном снабдевању

2. Квалитет добара

Квалитет испоруке електричне енергије мора бити у складу са Уредбом о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом (''Сл. гласник РС'' бр. 63/2013), Правилима о раду тржишта електричне енергије (''Сл. Гласник РС'' бр. 120/2012 и 120/2014), Законом о енергетици (''Сл. гласник РС'' бр. 145/2014) као и са свим другим важећим законским и подзаконским прописима који регулишу снабдевање предметног добра и Уредбе о условима испоруке електричне енергије.

Тип документа Датум објаве
Одлука о додели уговора 06.03.2018.
Конкурсна документација 21.02.2018.
Позив за подношење понуда 21.02.2018.