Опис предмета јавне набавке: Набавка средства за заштиту биља за потребе школске економије ССШ „Васа Пелагић“ у Ковину, са превозом и истоваром на школској економији, и то :свицх - 0,8 литар, плаво уље-8 литара, децис-1литар, секатор течни -2 литара, келвин- 38 литра, галисто-2 литара, пулсар-21 литар, фусиладе- 20 литара, тотални хебрицид - 200 литара

Тип документа Датум објаве
Конкурсна документација 12. фебруар 2015.
Позив за подношење понуда 12. фебруар 2015.