Опис предмета јавне набавке:  средства за заштиту биља за потребе школске економије Средње стручне школе „Васа Пелагић“ у Ковину, са превозом и истоваром на школској економији

Тип документа Датум објаве
Обавештење о закљученом уговору 05. март 2014.
Конкурсна документација 05. фебруар 2014.
Позив за подношење понуда 05. фебруар 2014.