Опис предмета јавне набавке: УСЛУГА - ОСИГУРАЊЕ УСЕВА, за потребе Средње стручне школе „Васа Пелагић“ Ковин

Тип документа Датум објаве
Обавештење о закљученом уговору 07. мај 2014.
Конкурсна документација 08. април 2014.
Позив за подношење понуда
08. април 2014.