Опис предмета јавне набавке: Семенска пшеница – АPAČ- 4.500 кг и FARINELLI -3000 kg или одговарајуће

Тип документа Датум објаве
Конкурсна документација 04. септембар 2014.
Позив 04. септембар 2014.