Опис предмета јавне набавке: Семе сунцокрета – HIBRID NEOMA третиран инсектицидом (9 сетвених јединица) или одговарајућег квалитета , са превозом и истоваром на школској економији.

Тип документа Датум објаве
Обавештење о закљученом уговору 20. март 2015.
Конкурсна документација 04. фебруар 2015.
Позив за подношење понуда 04. фебруар 2015.