Опис предмета јавне набавке: ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ У ЗГРАДИ Средње стручне школе“Васа Пелагић“ у Ковину

Тип документа Датум објаве
Обавештење о закљученом уговору 28. август 2015.
Конкурсна документација 06. јул 2015.
Позив за подношење понуда 06. јул 2015.