Опис предмета јавне набавке: Семе кукуруза за заснивање нове производње кукуруза у 2016 години.

Тип документа Датум објаве
Одлука о додели уговора 03. фебруар 2016.
Конкурсна документација 21. јануар 2015.
Позив за подношење понуда 21. јануар 2015.