Опис предмета јавне набавке: Добра - набавка горива oд 01.04.2016 године до 31.03.2017. године то СУКЦЕСИВНО за потребе Средње стручне школе „Васа Пелагић“ у Ковину.

Тип документа Датум објаве
Обавештење о закљученом уговору 08. април 2016.
Одлука о додели уговора 03. март 2016.
Одговор на захтев заинтересованог лица 25. фебруар 2016.
Конкурсна документација 19. фебруар 2016.
Позив за подношење понуда 19. фебруар 2016.