Поштовани будући ученици и родитељи,

Средња стручна школа „Васа Пелагић“ планира да од школске 2022/23. године, своју уписну политику орјентише ка увођењу појединих образовних профила по дуалном моделу образовања. Смерови који би требало да укључе и полазнике по овом моделу јесу: кувар, конобар, туристичко-хотелијерски техничар и поједини образовни профили подручја рада Машинство и обрада метала. Школа је тренутно у фази верификације образовних профила по дуалном моделу и успостављања сарадње са привредним субјектима и Привредном комором Србије, који ће имати важну улогу у школовању ученика по овом моделу.

Шта је дуално образовање?

Ученик уписан по овом моделу образује се према наставном плану у којем је акцентирана стручна пракса. Више дана у радној недељи ученик проводи код послодавца, стичући стручна знања и професионалне вештине, потребне за брзо запослење након дипломирања. У току трајања дуалног односа (ученичког стажа), послодавац исплаћује ученику месечна примања („дуалну плату“) и то у износу од 70% од минималне зараде на нивоу Републике Србије. Поред тога, ученику се обезбеђују путни трошкови до послодавца и топли оброк. Општеобразовне прдмете ученик изучава у школи. Након завршетка школовања, ученику се отвара и могућност запослења код послодавца.

Дуално образовање, као модел реализације процеса учења на два места (у школи и код послодавца), свакако је неопходан услов за достизање квалитета како у погледу стицања знања, тако и вештина. Доношењем законске регулативе на нивоу средњег образовања (Закон о дуалном образовању), али и постигнутим резултатима, Србија је у региону постала лидер у процесу унапређења квалитета образовања. У прилог томе сведоче и следећи подаци: системом дуалног образовања обухваћено је око 7.000 ученика. Број дуалних образовних профила, који се реализују у 104 средње стручне школе, нарастао је на 37, док је број компанија које учествују у спровођењу учења кроз рад достигао цифру од 880. У школској 2019/2020. години у први разред средње школе уписано је укупно 2.533 ученика.

images/21/dualo.jpg

Перспектива дуалног концепта огледа се у пружању шансе младима да поред теоријских знања стекну и вештину управљања знањима, што им отвара врата успешне каријере уз значајно виши ниво самопоуздања, квалификације и могућности за брзо запослење.

Како бисте се благовремено информисани позивамо Вас да пратите обавештења на нашем школском сајту, где ћемо објављивати све наше кораке ка увођењу дуалног модела школовања.

Архива чланака