Развој квалитетног стручног образовања оријентисаног на потребе тржишта рада представља основни задатак реформи на пољу образовања. Успешна сарадња између „Васе“ и привреде је битан услов за квалитет стручног образовања оријентисаног ка стварним потребама на тржишту рада. Са друге стране, успостављање дијалога између школа и социјалних партнера често је веома тежак процес. У том контексту је организатор ОеАД, аустријска агенције за образовање и интернационализацију, покренула 2022. године регионални пројекат у Србији, Босни и Херцеговини и Црној Гори под називом „УНАПРЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА КРОЗ ЈАЧАЊЕ УЛОГЕ ОРГАНИЗАТОРА ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ И ВЕЖБИ“. Приликом конципирања пројекта, идентификовано је како је основни изазов у сектору средњег стручног образовања успостављање успешне сарадње и активне размене информација између школе и привреде. Такође је даље препознато како организатор практичне наставе и вежби има кључну улогу при успостављању сарадње између школе и привреде, као и праћењу квалитета практичних облика наставе и вежби унутар и ван школе. У заједничким радионицама и округлим столовина дводневне обуке су дефинисани и разрађени кључни процеси и процедуре организатора практичне наставе и вежби. Током представљања школа, процеси и процедуре су претрпели ситне корекције како би се уважиле примедбе већег броја учесника. У ова два дана обуке учесници обуке на којима је и наша школа имала представника је прошла кроз законске основе радног места организатора практичне наставе и вежби, планирање годишњих активности, симулацију комуникације са компанијама, праћење и на крају извештавање о свом раду и реализацији практичних облика наставе.

Дводневна обука за организаторе практичне наставе је одржана 30-31.10.2023.године.

Јелена Попадић
Организатор практичне наставе

Архива чланака