Средња стручна школа "Васа Пелагић" Ковин ове године уписује ученике за следеће образовне профиле:
- Туристички техничар (IV степен)
- Кувар (III степен)
- Конобар (III степен)
- Цвећар-вртлар (III степен)

- Руковалац пољопривредне технике (III степен)
- Бравар-заваривач
 (III степен)

upis 23 24 poster


 

 

 

 

 

Упис