konobar iko

Услуживање је вештина ношења и стављања јела и пића пред госте, а у неким случајевима и припремање хране и пића пред гостом.

Један од услова за брзо, лако и културно услуживање гостију је добро познавање технике услуживања.

Осим технике услуживања, конобари морају поседовати довољно знања о јелима, посластицама, алкохолним и безалкохолним пићима и напицима.

Конобари се обучавају за рад у ресторанима, баровима, бифеима, у саобраћајним средствима као што су вагон- ресторани, бродови, аутобуси, авиони. Ово је занимање које захтева добро познавање страних језика, као и основна знања из опште културе, психологије и хигијене.

ТЕОРИЈСКА НАСТАВА

Осим предмета који се уче и у осталим школама, као што су српски језик, математика, енглески језик, историја, географија, физичко васпитање итд., ученици изучавају и бројне стручне предмете:

•   Основе туризма и угоститељства
•   Познавање робе
•   Хигијена
•   Економика и организација предузећа
•   Туристичка географија
•   Уметничко обликовање
•   Психологија
•   Француски или Немачки језик (као II страни језик)
•   Куварство са практичном наставом
•   Услуживање са практичном наставом

 ПРАКТИЧНА НАСТАВА

За ученике II и III разреда, практична настава организована је у два дана- један дан у школском кабинету и један дан у угоститељским објектима.

Осим овога, ученици II и III разреда имају и пет недеља наставе у блоку, која се такође реализује у школи и ресторанима, док ученици I разреда на крају наставне године имају две недеље наставе у блоку у школском кабинету.

ТАКМИЧЕЊА

Сваке године ученици кувари и конобари учествују на Републичком такмичењу угоститељско-туристичких школа Србије.
Такмичење се састоји из теоријског и практичног дела, конкуренција је велика, а наши ученици показују завидне резултате.

konobari

Образовни профили

Образовни профили