tt log

Током четворогодишњег школовања, будући радници у туризму - туристички техничари, стичу знања за рад у туристичким агенцијама, хотелима и другим угоститељско-туристичким објектима.

Организација и смештај туриста у хотелима, припрема и извођење путовања, уговарање, обрачунавање и продаја туристичких аранжмана и возних карата, дописивање с домаћим и страним пословним партнерима, послови водича, рецепцијски послови, рад са страним средствима плаћања и слично, представљају само неке од послова туристичких техничара. Учење два страна језика и други друштвени предмети омогућавају наставак школовања на бројним факултетима.  

За ученике талентоване за стране језике, комуникативне, динамичне, који воле путовања, а занимају их географија и историја, као и историја уметности, ово занимање може бити прави избор.

ТЕОРИЈСКА НАСТАВА

Поред општеобразовних предмета као што су српски језик, математика, енглески језик, историја, географија, биологија, физичко васпитање и сл. туристички техничари уче још један страни језик (француски или немачки језик), као и бројне стручне предмете:

• основе туризма и угоститељства
• економика и организација предузећа
• психологија
• историја уметности
• финансијско пословање
• спољнотрговинско и девизно пословање
• агенцијско и хотелијерско пословање
• маркетинг у туризму итд.

 

 ПРАКТИЧНА НАСТАВА

Туристички техничари обављају практичну наставу у хотелима и туристичким агенцијама, као и кроз стручне екскурзије - разгледање локалитета уз пратњу водича, посете Сајму туризма у Београду, посете хотелима виших категорија, аеродрому.

У IV разреду ученици самостално организују и реализују екскурзију према туристичком аранжману који су израдили.

 

СТРУЧНЕ ЕКСКУРЗИЈЕ

Сваке године за ученике се организују стручне екскурзије које подразумевају посету важних и интересантних дестинација у Србији и иностранству.

ТАКМИЧЕЊА

Сваке године наши ученици постижу запажене резултате на тaкмичeњима угoститeљскo-туристичких шкoлa Србиje.

josimovic


Образовни профили

Образовни профили