test fУписом за руковаоца механичара пољопривредне технике стичете знања из општеобразовних и стручних предмета.
Школовање траје три године.
На крају школовања стиче се диплома трећег степена стручне спреме.

Током школовања, руковалац-механичар пољопривредне технике се оспособљава за:
• Поправку трактора, комбајна и прикључних машина
• Руковање трактором и другим пољопривредним машинама
• Коришћење опреме и уређаја у пољопривредној производњи
• Производњу пољопривредних култура

Може да се запосли
• У пољопривредним предузећима
• У продавницама резервних делова
• У ремонтним радионицама
 
Може да настави школовање
• Да упише 4. степен – пољопривредни техничар
• Да упише 5. степен – механизатор специјалиста
• Да упише високе струковне студије из области пољопривреде
 
 
ВОЖЊА ТРАКТОРА

У оквиру школе организује се обука и оспособљавање за вожњу, тако да ученици у оквиру школе
бесплатно полажу за F категорију.
Са положеном F категоријом, ученици имају повољности приликом полагања за A и B категорију.
 
 Током школовања организује се посета Новосадском пољопривредном сајму, Сајму књига, изложбама, учествује се на такмичењима.
 

Полагање за F категорију (возач трактора) у нашој школи
Експлоатација трактора у зимским условима

Пракса II рмпт разреда


 
 

Практична настава 1. рмпт одељења

 

Узубљивање мотора код MTZ 82
РМПТ на практичној настави

  

Ученици другог разреда руковалац-механичар пољопривредне технике врше сетву пшенице.

Ученици другог разреда руковалац-механичар пољопривредне технике припремају парцелу за сетву пшенице.
 
Презентација образовног профила Руковалац-механичар пољопривредне технике

 Обука вожње трактора - вожња трактора кроз град
 


Зимско орање у зимским условима - децембар 2018.


Пракса ученика - јесен 2018.
 


Пракса ученика - јесен 2018.

 Пракса ученика - јесен 2017.

 Пракса ученика - пролеће 2017.

 Практична настава - 2. година

 Наши ученици на 84. Међународном сајму пољопривреде

 


 Дрљање - практична настава

 Полагање возачког испита F категорије за ученике другог разреда

 Замена електропокретача - практична настава

 


Образовни профили

Образовни профили